سمپاشی و طعمه گذاری موش

جوندگان بزرگترين راسته پستانداران روي زمين را تشكيل مي دهند، و صفت مشخصه آنها سازش يافتن دندانهاي پيشين براي جويدن است. هم آرواره بالا و هم آرواره پائين در جوندگان داراي يك زوج دندان پيشين هستند كه دائم در حال رشد مي باشند. دندانهاي پيش آنها مرتباً رشد مي نمايد و اين جانوران ناچارند كه براي كوتاه كردن دندانهاي خود دائماً اجسام سخت را بجوند . رشد دندانهاي پيشين ۵ الي ۶ اينچ در سال مي باشد. از اين رو اين موجودات اگر هم گرسنه نباشند باز هم انواع مواد غذايي مخصوصاً حبوبات و غلات و حتي موادي از قبيل تخته و لوله هاي سربي و سيم برق و حتي خشت و آجر وسيمان كه در دسترس آنها باشد را مي جوند.

موش ها ، رات ها ، راسوها، خرگوش ها، سنجاب ها نيز جز راسته جوندگان هستند.  موشها با تغذيه از محصولات كشاورزي ،دامي ، دانه ها و مواد غذائي انبار شده موجب اتلاف برخي منابع اقتصادي  شده و نيز با جويدن سيم هاي برق وتلفن و ايجاد آسيب به وسائل برقي ،مشکلاتی را برای تاسیسات ایجاد میکند . اما بيشترين زيان اين موجودات نقشي است كه در انتشار بيماريها دارند ، يك موش به تنهائي ميتواند تمامي فضاي  يك محيط مسكوني را آلوده كند و زمينه را براي انتشار بيماريها آماده سازد . موش عامل انتقال بسياري از ويروسها ،باكتريها ، اسپيروكتها ، و ريكنزيا و قارچها هستند .  روزانه هرموش ۴۵ تا ۲۵۰  فضله و ۱۰ تا ۲۰ ميلي ليتر ادرار و چند صد مو ااز خود دفع ميكنند و بدين شكل يك موش به تنهائي ميتوانند تمامي فضاي يك محيط مسكوني را آلوده كرده و زمينه را براي انتشار بيماريها آماده كند .

موش ها به عنوان ناقل و مخزن بيماري هائي مانند طاعون، لپتوسپيروز ، سالمونلوز، تب ناشي از گاز گرفتن موش، ليشمانيازيس ، شاگاس ، تيفوس موشي، تريشينوز، تيفوس بوته زار تب هاي بازگرد و تب هاي خونريزي دهنده ويروسي محسوب مي گردند. اين جانوران حدود ۲۰۰ بيماري را در انسان و يا سايرحيوانات منتقل مي كنند.

در كشور ما موش هاي خانگي علاوه بر اهميت بهداشتي ، آسيب هاي فراواني در منازل مسكوني به محصولات ساخته مانند، فرش، مبلمان ، وسايل چوبي ، پارچه ، كتابخانه، آرشيوهاي بايگاني ادارات ،كارخانجات،راه آهن، لوله هاي آب و كابل هاي برق، خسارت وارد مي نمايد. بعلاوه موشها با انتقال عوامل بيماري زا از طريق آلوده كردن خوراكي ها، ظروف آشپزخانه، بسته هاي مقوائي، پلاستيكي محتوي مواد غذائي، ريختن ادرار و مدفوع روي آنها ، بيماري هاي متعددي را به انسان و دام انتقال مي دهند.

رت ها و موش ها بطرف زباله ،كود حيوانات ، فاضلاب ها و ديگر منابع غير بهداشتي جهت تغذيه و توليد نسل جلب مي شوند نسل آنها در اين محيط هاي ايده آل به سرعت رو به افزايش مي گذارد و از اين كانون هاي آلودگي به مناطق غير آلوده سرازير مي شود. در صورتيكه در منازل مسكوني و يا انبارهاي مواد غذائي با موش ها مبارزه نشود .به علت زاد و ولد سريع و زياد و با بالا رفتن جمعيت موش خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد و بهداشت عمومي وارد مي شود. در منازل مسكوني موش هاي نروژي، موش سياه يا انباري و موش خانگي از اهميت بهداشتي و اقتصادي برخوردار هستند.

رفتار و عادات جوندگان :

بيشتر جوندگان در شب فعاليت داشته و در روز به ندرت ديده مي شوند فعاليت شبانه يكي ديگر از وسايل حفظ جوندگان مي باشند بطور كلي جوندگان كه در روز فعاليت دارند روزهاي گرم بيشتر در صبح و عصر كه هوا خنك مي شود ظاهر مي شوند و در روزهاي خنك بيشتر اواسط روز فعال هستتند از جمله جوندگاني كه روز فعال هستند ساير جوندگان كه در شب فعاليت دارند اغلب در اوايل و اواخر شب فعالتر هستند و در  شبهاي مهتابي كمتر ظاهر شده و در ساير يا قسمتهايي كه كمتر روشن شده است فعاليت مي كنند. بعضي از جوندگان داراي خواب زمستابي هستنند و در زمستان و فصول سرد در لانه مانده و فعاليتهاي زيستي آنها كم شده و متابوليسم بدن پايين آمده و مدت سرما را با يك زندگي خفيف مي گذراند ، اين خواب زمستاني در جوندگان و ساير پستانداران مانند خواب زمستاني مهره داران پست نيست و درجه حرارت بدن زياد نزول نكرده و ضربان قلب و تعداد تنفس زياد تقليل پيدا نمي كند و حيوان در حال خواب نمي تواند به سرعت بيدار شده و فعاليت خود را از سر بگيرد در جوندگاني مثل موش كلاهو و بعضي از موشهاي دوپا و موش شكول خواب زمستاني ديده مي شود.  در نواحي خيلي گرم در شدت گرماي تابستان جوندگان در داخل حفره به يك نوع خواب تابستاني يا تابستان گذراني فرو مي روند. اين جوندگان كه در زمينهاي نيمه بياباني و خشك زندگي مي كنند چون تنها منبع آب آنها رطوبت گياهاني است كه مورد تغذيه قرار مي دهند و با خشك شدن اين گياهان براي دفاع در مقابل كمبودآب و جلوگيري از تبخير بدن مدتي را در داخل حفره با زندگي خفيف مي گذرانند.

موشهاي مهم از نظر بهداشت

بعضي از موشها در انتشار بيماريهاي قابل سرايت به انسان بيشتر دخالت دارند از جمله اينها موشهاي اهلي هستند كه در اماكن انساني و اطراف زندگي مي كنند و بعضي ديگر موشهاي وحشي هستند كه بطور طبيعي مخزن بعضي بيماريهاي قابل سرايت به انسان مي باشد تعدادي از موش ها ميزبان بعضي از كرمها هستند در شرايط طبيعي اين بيماريها و آلودگي هاي انگلي بصورت كانوني بين خود اين جوندگان نگهداري مي شود

.از جمله اين موشها عبارتند از:

موش هاي اهلي:

موس موسكو لوس يا موش خانگي Mus musculus
راتوس راتوس يا موش سياه Rattus Ruttus
راتوس نروژيكوس يا موش قهوه اي Rattus norvegicus

موش هاي وحشي:

كريستولوس ميگراتوريس يا هامستر مهاجر Cricetulus migratorius
رومبوميس اپيموس يا جربيل بزرگ Rhombomys opimus
مريونس لي بيكوس يا جرد ليبي Meriones libycus
مريونس پرسيكوس يا جرد ايراني Meriones persicus
مريونس هوريانه يا جرد هندي Meriones hurrianae
مريونس وينو گرادوي يا جرد پاسرخ Meriones vinogradovi
تاترا اينديكا يا جربيل هندي Tatera indica
مزوكريستوس اوراتوس يا هامسترطلائي Mesocricetus auratus
نزوكيا اينديكا يا موش بزرگ هندي Nesokia indica
مريونس تريسترامي يا جردتريسترام Meriones tristrami
مريونس كراسوس يا جرد ناخن زرد Meriones crassus
ميكروتوس سوشياليس يا موش مغان(ول اجتماعي) Microtus socialis
آرويكولا ترستريس يا ول آبزی (موش آبي) Arvicola terrestris

سه گونه اول به موشهاي اهلي معروف هستند كه اهميت بهداشتي جهاني دارند . گونه هاي ديگر همگي جوندگان وحشي و نيمه وحشي هستند كه تنها در صورتيكه منازل روستايي نزديك كلني هاي آنها باشد بعضي مواقع آنهارا مي توان در اطراف اماكن انساني يافت . موشهاي صحرائي به استثناء زمان كوتاهي كه استراحت مي كند بقيه اوقات را به طور دايم به دنبال غذا  مي گردد اين حيوانات چابك همچنين براي پيدا كردن غذايشان از بوته ها و درختان كوتاه بالا مي روند موش صحرايي ماده در لانه هاي ساخته شده كه در زير درختان و يا بوته ها مسدود شده و يا در سوراخهاي

زير زميني زايمان مي كند.

موش صحرايي در مناطق كويري ايران با پوشش گياهي غني به وفور يافت مي شود و نقش بسيار مهمي در تنظيم اكوسيستم دارد همين طور مخزن تعدادي از بيماري هاي زئونوز مهم مي باشند .

زمان فعاليت موش صحرايي در گروه شب فعال هنگام شب پس از خنك شدن هوا و در گروه روز فعال هنگام صبح قبل از گرم شدن هوا مي باشد.

 

موش خانگی MusMusculus ، موش سیاه Rattusrattus  و موش قهوه ای Rattus norvegicus را میتوان سه  گونه عمده از جوندگان نام برد که دراغلب نقاط دنیا از جمله تهران مشاهده می شوند و اغلب موجب خسارت می گردند ازلحاظ اکولوژیکی جوندگان یکی ازحلقه های اصلی زنجیره غذایی در طبیعت هستند لذا اهمیت شناخت جوندگان در یک سیستم ضروری است .

۱-  موش خانگی Mus musculus : موشی است با دم دراز و چشمهای درشت و لاله گوش نسبتا بزرگ که در  سوراخها و شکافهای موجود در خانه ها لانه گزیده و در اماکن انسانی زیاد دیده می شود.

۲-  موش کشتی یا موش بام Rattus rattus   :موش سقف یا موش سیاه و قهوه ای نیز معروف است موشی است با جثه نسبتا بزرگ و کشیده که طول دم آن از مجموع سر و تنه حیوان بزرگتر است پوزه این موشها نسبتا باریک می باشد و گوش ها بلند است.

۳-  موش نروژی یا موش فاضلاب  Rattus norvejicus  یا موش فاضلاب موشی است با جثه نسبتا بزرگ که طول دم آن از مجموع سر و بدن حیئان کوتاهتر است ، پوزه این حیوان پهن و گوشها نسبتا ضخیم و کوتاه است .

 

اهميت موش ها

 

موش ها از جنبه هاي مختلف موجب خسارت اقتصادي و يا انتقال بيماري مي شوند. اين جنبه ها عبارتند از:

 

 

۱- خسارت به مزارع ، محصولات كشاورزي و مواد غذايي

جوندگان در سطح وسيعي به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت مي زنند. با توجه به اين برآورد مي شود در هر سال ۲۰ درصد ذخاير غذايي جهان توسط جوندگان مصرف يا آسيب مي بيند. جدي ترين مشكلات ايجاد شده توسط جوندگان در زمين هاي كشاورزي بر سر محصولات گرمسيري كشتزارهايي مانند نيشكر، درخت خرما، كاكائو و قهوه و همچنين برنج، ساير غلات و محصولات غذايي اتفاق مي افتد.  بطوري كه آب و هواي گرمسيري امكان گسترش گونه هاي زيادي از جوندگان را فراهم مي سازد و در سالهاي طغيان جمعيتي خود موجب وحشت مردم به خصوص كشاورزان و دامداران مي شوند . هر موش سياه در روز ۶۰ گرم دانه مصرف مي كند، از اين رو در طي يكسال به ۲۲ كيلوگرم خوراك مي رسد وچنانچه به جاي دانه از نان تغذيه نمايد ميزان فوق به ۳۷ كيلوگرم مي رسد.

 

۲- خسارت موش ها به ساختمان ها و فرآورده هاي انبار شده.

نابود كردن فرآورده هاي انباري كه جهت خشك كرد نو نگهداري بطور موقتي در ساختمان هاي مربوط ذخيره شوند و يا در انبار هاي كشاورزي درمجاورت مزارع انتقال مي يابد. بيشتر از هر چيز مورد جمله موش ها قرار مي گيرد. گونه هاي رت سياه ورت فاضلآب به ندرت در مزارع در حال رشد ديده مي شوند ولي در عوض اين گونه هاي مضر از فراورده هاي انبار شده استفاده ميكنند. رت سياه ظاهراً گونة زيان آور شهري و حاشيه شهري غالب است. غله اي كه جهت تاليف دامدر گاوداريها و مرغداري ها بكار مي رود با دقت كمتري انبار ميگردد.  آلودگيهاي شديد به رت در سطح مزرعه در بيشتر كشورهاي آسيايي نشان ميدهد كه چنين انبارهايي در همه جا از جمله كشور ما وجود دارد . وجود غذاي آماده در شرايط مزرعه اي معمولي، به آساني توسط موشها و رت ها قابل دسترسي است و بر ساير مواد غذائي، بعلت دارا بودن انرژي بيشترترجيح داده ميشود.  چنين مشكلاتي در دامپروري هاي صنعتي بيشتر جلوه ميكند. مصرف غذاهاي كنسانتره و ويتامين دار جهت تأليف دام براي رتها نيز رژيم غذائي متعادل و مناسب ايحادكرده و منجر به افزايش جمعيت غير قابل پيش بيني موش ها مي گردد. خسارت مستقيم موش ها در انبارهاي غير استاندارد بسيار زياد است. اما مسئله اصلي خطر افزايش بيمار اسهال سالمونلائي واگير است، كه توليدات دامي را به خطر انداخت. بنابراين مسائل اقتصادي و بهداشتي دقيقاً بهم وابسته اند. از نظرعملي برآورد عيني خسارت مستقيم موش ها مشكل است و خسارت غير مستقيم به علت آنكه رت ها و موشها به عنوان ناقلين بيماري عمل ميكنند، حتي برآورد آن پيچيده تر ميشود. اين موقعيت نيز حلقه مشكل دار ديگري را بوجود مي آورد كه حمايت اقتصادي به خاطر بهبود شيوه هاي كنترل جوندگان رااغلب با شكست مواجه ميكند. زيرا تصميم گيرندگان نميخواهند براي اين قبيل خسارت ها را از محل درآمد هزينه كنند. مقدار زيادي از گندم هاي انبار شده در كيسه ها ممكن است به خاطر كثيف شدن دانه ها غير قابل مصرف باشد و قبل از استفاده بايد تميز شود . هزينه آن درصد زيادي از بهاي اصلي محصول و كيسه ها را شامل ميشد كه اساساً بهعلت خسارت به كيسه ها بود.

۳-جويدن كابلهاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي

خسارت جوندگان محدود به فرآورده هاي غذائي نيست، بلكه ممكن است مواد وساختمان هائي كه هيچ رابطه منطقي به نيازهاي اصلي جوندگان ندارند جويده شود. از نظر اقتصادي مهمترين خسارت از اين گونه، آسيب به انواع كابل و سيم كشي هاي انبارها و مزارع است. خسارت موش ها امروزه با مصرف پلاستيك به عنوان ماده پوششي سيم ها بدتر شده است. جوندگان قادرند سرب، آلومينيوم و ديگر فلزات نرمتر از دندانهاي خود را بجوند. موش انباري علاوه بر خسارات سنگيني كه درانبار ها به بار مي آورند اغلب موجب خرابي ساختمان ها و انبارها گرديده و حتي با جويدن كابل هاي برق باعث آتش سوزي نيز مي گردند .اتلاف سرمايه ها از طريق جويدن و از بين بردن مواد غير خوراكي مانند كابل هاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي و حريق، خرابي ساختمان ها يكي از مشكلات عمده توسط موش ها است. پارگي كابل ها در اثر جويدن گاهي مشكلات شديدي در وسايل حمل و نقل محصولات كشاورزي مانند هواپيما، اتصالات داخل  قطار و كاميون و جويدن كتاب ها در كتابخانه ها و خسارت به اسناد يكي مهمترين زيان هاي موش مي باشد.

۴-خسارت به جوامع انساني از طريق انتقال انواع بيماريها

اين بخش مهمترين موضوع از نظر بهداشت و سلامتي است موش ها قادرند عوامل تعداد زيادي از بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان را در بدن خود نگاه داشته و يا منتقل نمايند بنابراين جوندگان هم به عنوان مخزن و هم ناقل بيماري ها محسوب مي شوند.

دامنه خسارت هائي كه اين موجودات كوچك به زندگي انسان وارد مي كنند آنقدر گسترده است كه بايد گفت همين موش هاي كوچك امروز يكي از بلاهاي خطرناك براي نوع بشر مي شوند .يك موش به تنهائي مي تواند تمامي فضاي يك محيط مسكوني را آلوده كند و زمينه را براي انتشار بيماري ها آماده سازد. موش عامل انتقال بسياري از ويروس ها، باكتريها ، اسپيروكت ها ، و ريكتزيا و قارچ ها هستند. روزانه هر موش ۴۵ تا ۲۵۰ فضله و ۱۰ تا ۲۰ ميلي ليتر ادرار و چند صد مو از خود دفع مي كنند و بدين شكل يك موش به تنهائي مي توانند تمامي فضاي يك محيط مسكوني را آلوده كرده و زمينه را براي انتشار بيماريها آماده كند.

انتقال بيماريهااز جوندگان به انسان از چند طريق ممكن است :

– بيماري هایي كه در اثر گاز گرفتگي موش ها منتقل مي شوند عبارتند از بيماريهاي ويروسي، ميكروبي و قارچها، تولارمي، طاعون، يرقان و تب راجعه

– بيماري هایي كه از طريق ادرار و مدفوع موش ها منتقل مي شوند لپتوسپيروز ،مسموميت هاي غذائي ناشي ازسالمونلاها وانتقال انگل هایي مثل همينو لييپس نانا و همينو لييپس ديمي نوتا

– بيماري هاي منتقله توسط اكتوپارازيتهاي جوندگان به انسان شامل ، بيماري طاعون ( بوسيله كك و موش ) تب راجعه ( بوسيله كنه و موش ) بيماريهاي تيفوس از طريق مدفوع كك وموش، بيماري تريپانوزو ميازيسس

 

از نظر اهمیت بهداشتی:

در ايجاد ۳۵ بيماري به انسان دخالت دارند، مانند؛ يرقان مسري، سالك، تيفوس ، انواع اسهال ، تيفوئيد ، وبا ، طاعون ، هیداتیک ، تب خونریزی دهنده و … اين بيماري ها مي تواند از دو راه مستقيم ، و غیر مستقیم به انسان و دیگر حیوانات منتقل شوند. موش ها، به عنوان مخزن يا ناقلين بيولوژيكي و مكانيكي عمل کرده، كه مي توانند، عوامل بيماري زایی از نوع،  ويروسي، ريكتزيايي، باكتريايي، تك سلولي، كرمي و يا ترماتودي را انتقال دهند. جوندگان ممکن است ميزبان واسط انگل باشند:

۱- موش ها میزبان بسیاری از حشرات نظیر کک، کنه و …

۲- به عنوان حامل بیماری ، سبب انتقال بیماری های خطرناکی همچون طاعون، تیفوس، جذام، تب راجعه و … 

۳- نقش کليدي در بقاء ميکروارگانيسم هاي واگيردار مثل: کيست هيداتيک آلوئولار (Alveolar Cyst) که يک بيماري کشنده کبدي در انسان است.

موش ها می توانند مخزن وعامل انتقال وانتشار عوامل بیماریزای انسانی اعم از ویروس، ریکتزیا Riktezya باکتری اسپیروکت،پروتوزوا ProtozoA و انگل باشند.  به همین دلیل موش هایی که در جوار انسان زندگی می کنند همواره  بعنوان  یک آفت  مهم بهداشتی تلقی می گردند.

  • جوندگان علاوه بر اینکه بعنوان مخزن بیماری مطرح هستند نقش مهمی نیز در انتقال بیماری دارند
  • عامل بیماری زا بیشتر در بزاق و مدفوع و ادرار آنها دیده می شوند
  • جونده ممکن است مستقيماً از طريق گاز گرفتن عامل بيماريزا را به انسان منتقل نمايد

نظير تب گزش رات RAT- BITE FEVER

 

مسمومیت از نوع سالمونلایی  از جمله بیماریهای انتقال یافته توسط  این جانور می باشد، عامل بیماری از طریق خوردن غذای آلوده به ادرار، مد فوع یا بزاق موش به انسان منتقل می گردد . بعضی موشهای  نروژی در برخی موارد ممکن است حتی به انسان حمله کرده و درنتیجه گاز گرفتگی نوع  اسپریل (Spril) از بزاق موش آلوده وارد محل گاز گرفتگی شده وموجب بیماری تب گاز گرفتگی شود. از زمانهای  قدیم بخصوص از هنگامی که نقش موش ها در انتقال بیماری طاعون مشخص شد، کوشش های جدی برای مبارزه با این حیوان در سراسر دنیا انجام گرفته است . از جمله این مبارزه ها میتوان مبارزه بیولوژیکی،  مبارزه مکانیکی و مبارزه شیمیایی  را نام برد در مبارزه بیولوژیک از دشمنان طبیعی این جانور می توان از سگها و گربه ها و میکروب بیماری زا نام برد که سبب کاهش جمعیت این جانور میشود.این امر در بعضی از موارد در سگها و گربه هایی که در محیط شهری و مملو از مواد غذایی زندگی  می کنند صدق نمیکند از دیگر دشمنان طبیعی موش میتوان حیواناتی مانند سمور ، جوجه تیغی، جغد وپرندگان شکاری را نام برد.

امکان مبارزه با موش ها از طریق ایجاد بیماری بین آنها که تهدیدی برای انسان بوجود نیاید درحال بررسی است از آنجائی که موشها برای تولید مثل وادامه زندگی به آب وغذا و پناهگاه احتیاج دارند با سالم سازی و بهسازی محیط میتوان شرایط زندگیرا برای آنها نامساعد نمود.

مبارزه مکانیکی:به کلیه اعمالی گفته  میشود که  موشها از رسیدن به غذا، آب و پناهگاه در ساختمان ها واماکن و معابر باز می دارد. در مبارزه شیمیایی:نیز ازمواد  دور کننده، عقیم کنند  ومسموم کننده برای از بین  بردن موشها استفاده میشود. دراستفاده از سموم نیز میتوان از انواع روش تدخینی ،گردپاشی ، سمپاشی و طمعه گذاری را نام برد.

 

 

اهمیت کنترل آفات در صنایع

منظور از آفت، ناقل و یا جونده ای است که به تأسیسات و یا سلامت افراد ( پرسنل و کارگران) شاغل در اماکن تحت پوشش ، آسیب وارد می کند. از این روی ، ناقلین بیماری ها و جوندگان نباید در محوطه صنعتی و تأسیسات و محل های مسکونی وابسته دیده شوند.  بیماری ها ، خسارات اقتصادی و انسانی ناشی از آن ها  نیز بایستی به حداقل ممکن برسد. در صورت وجود ناقلین و جوندگان در محیط های صنعتی ، به لحاظ مسایل بهداشتی  و ایمنی بایستی نسبت به مبارزه با آن ها در اسرع وقت و با بهترین و موثرترین روش های تأیید شده اقدام شود.

روش های علمی  و کاربردی مبارزه با ناقلین و جوندگان توسط شرکت آرمان توسعه پاک زیست بعد از بازدید از مکان های آلوده به صورت کتبی به مسئول مربوطه اعلام می گردد.

قابل ذکر است : عملیات کنترلی علیه جوندگان صرفاً محدود به طعمه گذاری نمی شود بلکه بایستی  تمام مراحل شناسایی کلنی های فعال ، طعمه گذاری ، پایش طعمه ها و طعمه گذاری مجدد، مسدود کردن کلنی های غیر فعال ، جمع آوری  و معدوم سازی لاشه ها می باشد به منظور اخذ نتایج مناسب و انجام اقدامات مؤثر کنترلی، پیش از انجام عملیات  شیمیایی مبارزه با جوندگان و آفات و  استفاده از  سموم و مواد مسموم علیه آن ها بایستی به  سایر روش های کنترلی چون پاکسازی محیط، بهسازی و بهبود شرایط ساختمانی و سایر اقدامات غیر شیمیایی علمی و مؤثر با نظر کارشناسان شرکت آرمان توسعه پاک زیست، توجه ویژه نموده تا تمام موارد نقص محیطی و ساختاری برطرف گردد.

کلیه پرسنلی  که در امر مبارزه با حشرات و جوندگان در گیر هستند و همچنین افرادی که در مکان های تهیه و توزیع مواد غذایی، محل های مسکونی و یا صنعتی فعالیت دارند می بایست  دوره های  آموزشی کوتاه مدت لازم در زمینه شناخت  مشکلات ناشی از آفت  و جوندگان را طی نموده و با اصول ساده و کاربردی جهت مقابله با آن ها آشنا شوند.

اجرای این دوره ها به عهدۀ کارشناس و مسئول فنی شرکت آرمان توسعه پاک زیست می باشد. یکی از روش های مبارزه با حشرات و جانوران موذی، استفاده از سموم و روش های شیمیایی می باشد. نکته حائز اهمیت در امر مبارزه شیمیایی، بهره بردن از افراد با تجربه و دارای تخصص مرتبط در این خصوص می باشد. زیرا افراد نا آشنا و فاقد تخصص، با استفاده از سموم غیر مجاز و روش های غیر تخصصی سلامت افراد بخصوص کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، کلیوی، ریوی و… را به خطر می اندازد.  و از طرفی باعث آلودگی محیط زیست و آسیب های غیر قابل جبران به محیط می گردند، لذا برای حفظ سلامت خود، اطرافیان و محیط زیست، در صورت نیاز به استفاده از شرکت ها، جهت مبارزه با حشرات و جانوران موذی از شرکت های دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده فرمائید.  و اینکه شرکت های سمپاشی مجاز هستند از سموم مورد تایید و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی برای مبارزه با حشرات و جانوران موذی استفاده نمایند.

لذا برای پیشگیری از مشکلات بهداشتی و همچنین جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از آفات، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی ضروری می باشد.

 

۱۰ واقعیت شگفت آور و عجیب و غریب درباره موش ها

هیچ موجودی بیش از موش در جهان الهام بخش ترس نیست.  این موجود نمادی از مرگ و طاعون است.  آنها کابوس ما میشوند وقتی در دیوارها خانه میکنند و به راحتی آنجا رفت و آمد دارند. دم فلس مانند اونها واقعا آزار دهنده است. موشهای صحرایی در هر سال باعث میلیاردها دلار خسارت میشوند، آنها  منابع غذایی را میخورند و انواع دیگر آنها از طریق جویدن سیم های برق، گاز گرفتن کودکان و … باعث آزار و اذیت و ناراحتی ما میشوند.

اما در ادامه مطلب ۱۰ عنوان جالب توجه در مورد این موجود را میخوانید که تا حد زیادی متفاوت است.

۱ – اگر چه گونه های بسیار مختلف از موش وجود دارد، اما یکی از انواع بسیار مشهور آن موش قهوه ای یا نروژی است. به احتمال زیاد منشاء این موجود چین بوده است که بزرگترین نمونه آن می تواند حدود ۱ کیلو به بالا وزن داشته باشد. این موشها مانند طاعون تقریبا در همه جای جهان با جمعیتی از چند صد هزار تا چند صد میلیون به جز مناطقی از قطب شمال و جنوب وجود دارند.

۲ –  موش سیاه و بدریخت مناطق استوایی را که بعضی ها آنرا به انواع دیگر آن ترجیح میدهند زمانی گونه غالب در اروپا بود. این موش همانا ناقل طاعون سیاه بود. ککی که بر روی بدن این موشها زندگی می کرد، عامل انتقال آفات باکتری های یرسینیا به میلیون ها نفر از قربانیان بی خبر طاعون بود ه است. موش های سیاه و سفید کوهنوردان بسیار عالی هستند و ثابت کرده اند که به زهر بسیاری از گونه های حیوانات زهر دار سراسر جهان واکسینه هستند. آنها به خصوص در نیوزیلند بسیار زیاد هستند. آنها برخلاف همتایان قهوه ای خود آنها تمایل دارند سریع به مانند یک انفجار جمعیت خود را بزرگ و بزرگتر کنند.

۳ – این تقریبا غیر ممکن است که به طور کامل خانه شما ضد موش ساخته شده باشد. آنها می توانند به راحتی از طریق هر دهانه کوچکی به قطر یک چهارم بدنشان وارد محیط شوند. با توجه به مقایسه های انجام شده سختی دندان موش سخت تر از آهن یا فولاد است و و می تواند به راحتی قادر هر چیزی را گاز بگیرد. هنگامی که آنها به خانه حمله میکنند، گرفتن آنها بسیار دشوار است چون موش باهوش است. تله های موش که غالبا به عنوان سلاح برای مقابله با موشها ساخته شده اند برای حیوانات خانگی و بچه ها خطرناک هستند و به همین علت آنها هنوز هم جولان میدهند.

۴ – توکسو پلاسما گوندی انگل تک یاخته ای که به طور کامل در چرخه عمر یک گربه و در بدن این موجود وجود دارد. گربه ها با استفاده از این انگل به باروری و ادامه نسل میرسند. اما همین انگل اگر درون بدن یک میزبان موذی مانند موش که آلوده هم هست وارد شود تغییرات عجیب و غریبی در مغز حیوان به وجود میاورد و در نهایت منجر به مرگ آن میشود. توکسوپلاسموز در بدن ۱/۳ از جمعیت جهان وجود دارد. بعضا کشنده و خطرناک است. به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و زنان باردار. توکسوپلاسموز به بسیاری از بیماری های دیگر، از جمله اسکیزوفرنی ارتباط دارد.

۵ – اما گسترش موش ها در سراسر جهان به طور کامل شامل انواع خوش شانسی های محیطی است. آنها می توانند خودشان را بدون مشکل زیادی با محیط های مختلف منطبق کنند. موش می تواند مانند یک شتر بی آبی را تحمل کند. بدن بسیار مقاومی در برابر سقوط از ارتفاع دارند.آنها می توانند مقدار زیادی در برابر اشعه های مختلف دوام بیاورند. زنده ماندن و شنا کردن در طول نیم مایل  از دیگر توانایی های این موجود عجیب است.  در طول نسل ها، آنها نسبت به سموم مختلف مصونیت خاصی بدست آورده اند.

۶ – در حالی که برخی گربه های خانگی ممکن است تا حد زیادی توانایی شکار موش را از دست داده باشند، هنوز هم بسیاری از موجودات دیگر وجود دارند که موش به عنوان یک جزء اصلی از رژیم غذایی  آنها به حساب میاید. جغدها و بازها، مارها، اعضای خانواده راسو و بسیاری از شکارچیان بزرگ عاشق خوردن موش هستند. بعضی از نژاد های سگ نیز در شکار کردن موشها تبحر خاصی دارند. حتی انسانها هم در بعضی نقاط جهان مانند آفریقا و آسیای جنوب شرقی موش را به عنوان یک غذای لذیذ نوش جان میکنند. در حالی که ممکن است در بعضی از نقاط هند این موجود مورد پرستش قرار بگیرد در جای دیگری به عنوان غذا مصرف میشود.

۷ – بسیاری از کشفیات دنیای پزشکی بر اساس آزمایش هایی است که بر روی این موجودات کوچک انجام میگیرد. با دستکاری ژنتیکی در بعضی از نژادهای مختلف آنها را برای استفاده در شناخت داروها و مراحل درمان بیماری هایی مانند دیابت و البته مشکلات ناشی از چاقی و … استفاده میکنند. به تازگی از موش در مهندسی ژنتیک برای ساخت بافت، پوست و غضروف استفاده شده است که این بحث بسیار جنجال برانگیز شده است.

۸ – برای کسانی که از جوندگان میترسند، موش صحرایی های گامبیا مظهری از رعب و وحشت مطلق خواهد بود. شباهت ظاهری این موش به موش صحرایی نروژ شاید اشتباه برانگیز باشد  اما ، نسخه گامبیایی این حیوان میتواند تا۷ کیلو گرم رشد کند. در آفریقا بومی این سرزمین، موش را به عنوان گوشت بیشه زار میخورند اما ماهیت هوشمند و سربزیر این حیوان منجر شده است تا برای شناسایی مین های زمینی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود ظاهر نامطلوب آن، موش صحرایی غول پیکر در واقع کاملا دوستانه است و مواردی میتواند به عنوان یک حیوان خانگی عجیب و غریب مورد استفاده قرار گیرد.

۹ – یک جفت موش می تواند در ۵ زایمان ۷-۱۵ نوزاد در یک سال بدنیا بیاورد  و همین نوزادان در حدود ۵ هفته ای که باشند خودشان بارور می شوند. در یک محیط خلاء ، یک جفت موش از لحاظ نظری می توانند صدها هزار و یا شاید میلیون ها فرزندان در یک سال تولید کنند. باید خدارا شکر کرد که در شرایط عادی میزان مرگ و میر نوزادان موشها حدود ۹۵ درصد در ابتدای دوران زندیگیشان است.

۱۰ – اما دهمین موضوع جالب درباره موشها اتفاقی است تحت عنوان موش پادشاه که شاید یک اتفاق عجیب و غریب باشد. در جایی موش های بسیاری از دم به هم میچسبند و در نهایت دمهای آنها به هم تنیده میشود. چند نمونه از این اتفاق در قرون وسطی یافت شده است گرچه اشکالات و شبهات زیادی در این مورد وجود دارد. بزرگترین پادشاه موش شناخته شده، یک خوشه متشکل از ۳۲ سر موش سیاه صحرایی مومیایی شده در یک شومینه میلر در Buchheim، آلمان به سال ۱۸۲۸ که می توان آن را بر روی صفحه نمایش در موزه Mauritianum در Altenburg، آلمان دید. از لحاظ تاریخی، موش پادشاه به عنوان یک فال وحشتناک در ارتباط با مرگ و بیماری دیده میشود.

 

عوامل مهم در مبارزه با موشها

تعيين نوع موش

اول از همه بايد نوع موشي كه در نظر است براي دفع آن مبارزه كنيم مشخص سازيم زيرا تا نوع موش مشخص نشود تعيين نوع مبارزه و طعمه و حتي نوع سم غير ممكن خواهد بود بنابراين براي انجام يك مبارزه بايد قبل از هر چيز نوع موش منطقه را شناخت تا مبارزه با موفقيت انجام شود

فصل مبارزه

فصل مبارزه خود اهميت زيادي دارد زيرا موشها در فصول مختلف رغبت غذائي گوناگون دارند بنابراين بايد دقت كرد تا فصل مبارزه با آگاهي كامل انتخاب شود

محل زندگي موشها

انتخاب نوع مبارزه بايد برحسب محل زندگي موشها انتخاب شود اگر مبارزه در صحرا و دور از آبادي انجام شود انتخاب نوع مبارزه متفاوت است ولي اگر همين موش در محل زندگي انسان و شهرها ديده شود بايد حتماً از روش هائي كه براي انسان و دام بي خطرند استفاده شود.

لانه موش نروژي در كنار مجاري فاضلاب و پرچين‌ها و جاهاي پوشش‌دار مي‌باشد و موش انباري در سقف ساختمان ديده مي‌شود.

وسايل و ابزار مبارزه

روش ها و ابزاري كه براي مبارزه با موش دا ده مي شود روي مطالعات و تجربيات زيادي بدست آمده است كه هم از لحاظ اقتصادي مقرون بصرفه باشد و هم موثر واقع شود بنابراين استفاده از ابزار و وسايل مناسب در هر محل و مكان مبارزه را موثرتر مي نمايد.

زيست شناسي

قبل از اقدام به مبارزه بيولوژي موش مورد نظر را كاملاً مورد توجه قرار دهيد تا از نقاط ضعيف آن حداكثر استفاده را براي بالا بردن نتيجه مبارزه بدست آوريد.

دقت براي انتخاب ماده براي طعمه

قبل از طعمه گذاري با انجام آزمايشهاي نوع طعمه مورد نياز خانه يا انباررا پيدا كند اگر موشي در انبار ي ديده شود بايد قبلاً چند نوع ماده بدون سم در گوشه و كنار انبار قرار داد ودر دو سه روز مراقب بود كه موشهابه كدام طعمه توجه خواهند داشت پس از پيدا كردن نوع غذاي مورد علاقه موشهاي انبار يا منزل طعمه را بر اساس ان ماده تهيه مي كنند

علائم وجود موش در يك محل

از علائم وجود موش در يك محل بويژه در محل هاي مسكوني و انبارها : شنيدن صدا به ويژه در هنگام شب، علائم جويدگي روي اشيا و لوازم مانند قالي ، مبلمان ، درب ها ، وجود سوراخ و حفرات در مبلمان و ديوارها مخصوصا درجاهاي تاريك ، استشمام بوي ادرار و مدفوع در فضا ،وجود لكه هاي كثيف ناشي از راه رفتن در مسير هاي رفت و آمد مخصوصا در كناره هاي ديوار و اثرات پنجه پاها ودم كه معمولا روي خاك نرم ، آرد و پودر گچ براحتي قابل مشاهده است.

ديدن مدفوع موش يكي از اصلي ترين نشانه هاي آلودگي محل به موش ها است.

 

روش هاي مبارزه با موش‌

۱-      مواد غذايي را در شيشه و ظروف در بسته قرار دهيد.

۲-      زباله در ظروف درب بسته و روي سكوهاي ۴۵ سانتي‌متري بالاتر از زمين باشد.

۳-      كاغذ و صابون و موادغذايي را خارج از دسترس موش‌ها قرار دهيد.

۴-      آب هاي راكد را خشك نموده و از نشت آب در خانه جلوگيري نماييد.

۵-      گوني‌ها غلات را روي پايه قرار دهيد و هر ماه‌گوني‌ها را جابجا نماييد.

۶-      سوراخ‌هاي بيشتر از ۶ ميلي‌متر را با سيمان و خرده شيشه پر نماييد.

۷-      شاخه‌هاي درختاني كه نزديك سقف است بايد بريده شود تا موش به داخل ساختمان نيايد.

۸-      با نصب توري مناسب روي سوراخ تهويه و نصب كف شور و مجراي فاضلابرو از ورود موش به داخل منزل جلوگيري نماييد.

متن خود را برای جستجو وارد نماید