ضدعفونی و گندزدایی اماکن 

ضدعفونی و گندزدایی اماکن / سمپاشی عنکبوت / سمپاشی مجتمع / سمپاشی برج /  سمپاشی مارمولک / شرکت سمپاشی|سمپاشی تخصصی در تهران / تشخیص نیش ساس / شرکت  سمپاشی در تهران /  شرکت سمپاشی منازل در تهران / سمپاشی عقرب /  سمپاشی تضمینی عنکبوت / سمپاشی کنه / سمپاشی تخصصی / سمپاشی سوسک / سمپاشی سوسک حمام / سمپاشی مورچه / سمپاشی مگس

ضدعفونی و گندزدایی اماکن

مواد ضدعفونی و گندزدایی اماکن:

مواد ضدعفونی کننده یا گندزداها همه روزه برای ضد عفونی کردن دستگاه ها و وسایل در بیمارستان ها، صنایع غذایی، کشاورزی، اماکن و … به کار گرفته می شوند.

انتخاب ضدعفونی کننده مناسب و بكارگیری روش های استاندارد گندزدایی می تواند در کاهش عفونت های ویروسی و باکتریایی نقش موثری داشته باشد. بسیاری از این مواد به علت ساختار فیزیكی و شیمیایی، استفاده نامناسب از آنها و عدم تهیه غلظت های موثر استاندارد شده و همچنین فیزیک نامناسب بیمارستان ها کارآیی خود را از دست می دهند . از سوی دیگر مواردی دال بر استفاده از ضد عفونی کننده های نامناسب و یا غلظت های نامناسب و حتی گران قیمت نیز وجود دارد که اهمیت، به کارگیری شیوه های موثر در جهت ضدعفونی و گندزدایی کردن وسایل و محیط بیش از پیش روشن می گردد.

انواع گندزدا

الف- عوامل فیزیكی

 • حراررت
 • استفارده از سرما
 • خشک کردن
 • پرتودهی یا اشعه دادن

ب- عوامل شیمیایی

 •  آلدهید (فرمالدهید)
 • استریلیزه کننده های شیمیایی گازی شكل (مثل اکسید اتیلن ETO )
 • اسید ها : اسید استیک ،اسید کلریدریک
 • الكل ها
 • فنول ومشتقات آن (فنول ، دتول ، هگزاکلروفن ، کلرزول ، کلرهگزیدین)
 • قلیا ها(بیكربنات سدیم ، آهک)
 • اکسید کننده ها (آب اکسیژنه)
 • هالوژنها (آب اکسیژنه )
 • فلزات سنگین مانند جیوه
 • سورفاکتانت ها (عوامل فعال کننده سطحی یا دتر جنت ها) شامل :سورفاکتانت های کاتیونی (ساولن) و … سورفاکتانت های آنیونی (صابون ها) سورفاکتانت – های غیر یونی (مشتقات سولفات در مایع ظرفشویی و پاک کننده و پودر لباسشویی) سورفاکتانت های آمفوتریک ( سورفاکتانت های اصلی و شامپو فرش ، شامپو بچه)

مواد گند زدا از نظر سطح گند زدایی به سه دسته تقسیم می شوند:

 • سطح با لا  (high Level disinfection) 
 • سطح متوسط  (intermediate Level disinfection)
 • سطح پایین (Low Level disinfection)

گند زدایی سطح بالا (high Level disinfection):  کلیه اشكال میكرو ارگانیسم ها مثل باکتری های بیماریزا، مایكو باکتریوم ها، ویروس ها، قارچ ها و تعداد اندکی اسپور باکتری ها از بین می برد ولی تعداد زیادی از اسپورها را نمی تواند نابود کند .گلوتار آلدهید ،پراکسید هیدروژن ،پر استیک اسید ،فرمالدئید

گندزدایی سطح متوسط (intermediate Level disinfection): باکتر ی های بیماری زا، مایكوباکتریوم و اغلب ویروسها و قارچ ها را از بین می برد ولی روی اسپور باکتری اثری ندارد. محصولات کلر دار، ترکیبات ید و یدوفور، )بتادین ( الكل ها )ایزو پروپیل ۷۰ درجه (

گند زدایی سطح پایین (Low Level disinfectio): اغلب باکتری های بیماری زا وتعدادی از انواع ویروسها را ازبین می برد ولی اسپور باکتری ها، مایكوباکتریوم ها وانواع مقاوم تر قارچ ها و ویروس ها را نمی تواند نابود کند. مانند فنل وترکیبات فنلی، ترکیبات آمونیوم کواترنر (سور فكتانت ها)

ضدعفونی کننده

اصول استفاده از گندزداها:

 1. قبل از شروع عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن، به وسایل حفاظت فردی مناسب (مانند لباس وکفش کار، دستكش ،پیشبند، عینک، ماسک و .. (مجهز گردید .
 2. قبل از گند زدایی زدودن اجرام وآلودگی ها از روی سطوح و وسایل (برای افزایش تاثیر محلول گندزدا بر روی میكروب ها ( ضروریست .
 3. نباید مواد گندزدا را با مواد شوینده مخلوط نمود بدلیل این که اثرات گندزدایی آنها از بین می رود.
 4. نباید مواد گندزدا را با هم یا با مواد شوینده مخلوط نمود به دلیل اینكه اثرات گندزدایی آنها ازبین می رود.
 5. از مواد گندزدا فقط درغلظت های توصیه شده استفاده گردد و برای تهیه محلول های گندزدا حتما از پیمانه استفاده شود .
 6. از غوطه ور نمودن بیش از مدت توصیه شده وسایل در محلول های گندزدا خودداری شود .
 7. مواد گندزدا را درمكان های مناسب ودر دمای مناسب نگهداری نموده و از قرار دادن آنها در محیط گرم خودداری شود (درغیر این صورت اثرات محلول یا ماده گندزدا به سرعت از بین می رود)
 8. مواد یا محلول ها ی گندزدا را دربطری های دربسته نگهداری نموده و بر روی بطری ها حتما مشخصات محلول یا ماده گندزدا قید شده باشد.
 9. از تهیه بیش از اندازه مورد نیاز روزانه محلول های گندزدایی که برای روزهای بعد قابل استفاده نیستند جدا خودداری شود.
 10. بعد از انقضای مدت استفاده محلولهای ساخته شده حتما آنها را دور ریخته ومحلول تازه تهیه گردد.
 11. ثبت تاریخ ساخت و غلظت آن برای محلول هایی که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری آنها الزامیست

شرکت آرمان توسعه پاک زیست با مجوز رسمی از وزارت بهداشت آماده ارائه خدمات مشاوره، ضدعفونی و گندزدایی اماکن در تهران و کرج می باشد، جهت دریافت آخرین قیمت ضدعفونی و گندزدایی محیط با کارشناسان بهداشت شرکت در تماس باشید.

۰۲۱۸۸۵۵۹۷۴۴   –  ۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۳  –    ۰۹۱۲۰۳۵۶۹۹۲

ضدعفونی و گندزدایی اماکن

برخی از خدمات شرکت آرمان توسعه پاک زیست شامل:

متن خود را برای جستجو وارد نماید