در دسته‌بندی نشده ارسال شده

کنترل بند پایان زهری

جانوران زهري بخش عمده اي از حدود ۱۶۰۰۰۰۰ گونه جانوري شناخته شده در جهان محسوب مي شوند كه در طبيعت نقش مهمي را از نظر توازن زيستي ايفا مي نمايند زهر جانوران به منظور دفاع يا تغذيه بكار مي رود. در [...]

ادامه مطلب
در سم پاشی, طعمه گذاری ارسال شده

مقابله با کک

مقابله با کک کک ها کک ها حشرات بدون بال، خونخوار و بسیار ریز هستند که کمتر از ۳ میلیمتر طول دارند. کک ها حرکت های جهشی دارند. کک ها بیشتر از پستانداران و گاهی از پرندگان خونخواری می کنند. محل [...]

ادامه مطلب
در سم پاشی ارسال شده

سوسک

سوسک   این روزها کمتر ساختمانی است که در گوشه وکنار آن آلودگی به سوسکها وجود نداشته باشد. تاکنون بیش از هزار نوع سوسک شناسایی شده‌اند که فقط تعداد محدودی از آنها تمایل به ورود به اماکن [...]

ادامه مطلب
در سم پاشی ارسال شده

مگس خانگی

مگس خانگی با گرم شدن هوا، موضوعی که باید با آن دست و پنجه نرم کنیم، حضور پشه ها، مگس ها و به صورت کلی حشرات مزاحم است. خیلی راحت از درب ها و پنجره ها وارد خانه شده و به نظر می رسد قصد ترک خانه را [...]

ادامه مطلب
12
صفحه   1  از  2

متن خود را برای جستجو وارد نماید